Logo
Download (33)

ESG Rapport

Bæredygtigheds rapportering (ESG) kan styrke din konkurrenceevne.

Krav fra kunder, samarbejdspartnere, investorer, banker mv. gør, at ESG-rapportering er kommet for at blive. ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Ligesom man skal udarbejde et årsregnskab og en årsrapport, så skal man i fremtiden også udarbejde en bæredygtighedsrapport, der giver et billede af virksomhedens bæredygtighedsprofil.

Byg din bæredygtigheds rapport med disse tre elementer.

1. Standard ESG-målepunkter

Få hjælp til at finde de områder, I kan starte med at måle på. Det er ikke nødvendigt at starte med alle 1140 EU-målepunkter. Byg planen stille og roligt op.

2. Virksomhedens udvalgte Verdensmål

Brug SDG365.dk til at udvælge Verdensmål eller inkluder de mål i allerede har udvalg.

3. UN Global Compact

Verdens største netværk for ansvarlige virksomheder har bl.a. beskrevet 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Læs mere her: https://globalcompact.dk

Gode råd til
Bæredygtigheds rapportering

  • Kom i gang med rapportering i god tid
  • Byg planen op gradvist
  • Kig på værdikæderne – er nogle af vores kunder omfattet?
  • Hvad er vores aftryk?
  • Hvordan hjælper vi vores kunder med data
  • Lav et notat/rapport som standard og vis at i arbejder med ESG

Brug klimakompasset til miljødata

Ørum Advice anbefaler at virksomheder med under 100 medarbejdere bruger Energistyrelsens Klimakompas til at komme igang med at indhente miljødata. Klimakompasset er baseret på principperne i GHG-protokollen, og du kan derfor anvende Klimakompasset som input til dit klimaregnskab. Læs vejledningen her: