Logo
Noun Megaphone 5355471

Public Affairs

Public Affairs

Vi har stor erfaring fra det politiske liv

Vores take på public affairs

Når det gælder public affairs, er der ikke to sager der er ens. Vi tilbyder ikke standardløsninger, kun skarpe strategier, skræddersyet til jeres unikke behov.

Vi analyserer og har en strategisk tilgang til jeres problemstillinger, så vi er helt skarpe på, hvordan vi bedst griber den konkrete sag an. Vi tror på partnerskab snarere end blot rådgivning. Derfor er I med os hele vejen, og sammen udarbejder vi en strategi, der er skarpt fokuseret på succes.

Vi har stærke kompetencer til at køre digitale kampagner på relevante sociale medier, mens vi bruger vores netværk til at komme i dialog med beslutningstagerne. Det kan omfatte møder med politikere, foretræde for udvalg eller i forbindelse med konferencer.

Vi engagerer os udelukkende i sager, der fremmer positiv forandring og opfordrer til samfundsansvar. Vores skarpe fokus er at levere resultater, der gavner samfundet som helhed.

Få budskabet ud på flere platforme

Når vi hos Ørum Advice står over for en konkret sag, er det afgørende for os at sikre, at den kommunikeres på den mest effektive måde muligt. Dette kan omfatte anvendelse af digitale medier med målrettede opslag på sociale platforme, men vi er også fortalere for den værdi, som traditionel analog kommunikation stadig kan tilføre.

Ofte er det faktisk en kombination af digital og analog tilgang, der bedst håndterer en sag. Derfor lægger vi vægt på både skarpe opslag og kampagner på sociale medier samt personlige møder med beslutningstagere og udgivelsen af fokuserede pressemeddelelser for at udføre vores kommunikationsarbejde på en effektiv måde.

Politisk CV: Per Ørum

Medlem af Folketinget 2005 – 2011

Byrådsmedlem Herning 2022 –

Deltager i FN’s generalforsamling 2005

Deltager i FN’s klimatopmøde i 2007, 2008 og 2009.

Medlem af Den Grønlandsk-Danske Selvstyrekommission 2005-2009.

Public Affairs

Politisk CV: Mette Dencker

Medlem af Folketinget 2011 – 2022

Ordfører for erhverv, sundhed, landdistrikter og øer

Byrådsmedlem i Hvidovre Kommune 2006 – 2018

Deltager i FN’s generalforsamling 2017

Deltager i FN’s miljøtopmøde i Rio i 2012

Vi tilslutter os god lobbyisme

Principper for den gode lobbyisme

Ørum Advice er medlem af DI Rådgiverne, der i samarbejde med Public Relations Branchen har udformet disse principper:

Formålet:

God etisk adfærd er en forudsætning for lobbyisters eksistensberettigelse og for kvaliteten af de politiske og demokratiske beslutningsprocesser. Den forudsætning ønsker Public Relation og Public Affairs virksomhederne (PR/PA-branchen) i Danmark med Principper for god lobbyisme at tydeliggøre og understøtte.

Med principperne har Public Relation og Public Affairs virksomhederne defineret, hvad branchen forstår ved god lobbyisme. Formålet er at opstille en ramme for den dialog, som lobbyister har med politikere og myndigheder.

Samtidig er formålet med principperne, at tydeliggøre hvad lobbyisme er, og hvilken rolle lobbyisme spiller i den komplekse demokratiske beslutningsproces.

Principperne er branchens eget adfærdsregulerende supplement til de love og regler, der regulerer området. Principperne fungerer som branchens principper for god lobbyisme, som virksomheder kan tilslutte sig. De kan være suppleret med etiske regelsæt i de enkelte virksomheder.

Lobbyisme og demokrati:

Demokrati, ytringsfrihed og den frie presse er alle afgørende forudsætninger for professionelle lobbyisters virke.

Demokratiske og politiske processer er kendetegnet ved, at beslutningstagerne løbende er i dialog med interessenterne på området. Dialogen bidrager til, at beslutningerne sker på et kvalificeret og oplyst grundlag.

Lobbyisme er således en integreret del af de politiske og demokratiske processer. Med involveringen følger et ansvar for at opretholde ordentlighed, værdighed og integritet, som bevarer og styrker tilliden til lobbyisters legitime rolle i den demokratiske beslutningsproces.

Lobbyister skal gennem deres adfærd bidrage til, at deres virke er kendetegnet ved gennemsigtighed. Det gælder over for kunden, beslutningstagere samt i relation til det omgivende samfund.

Principperne er udarbejdet med afsæt i ICCO Stockholm Charter samt ”Code of Conduct” tilknyttet det europæiske ”Transparency Register”.