Logo
Noun Megaphone 5355471

Public Affairs

Public Affairs

Vi har stor erfaring fra det politiske liv

Vi deler vores politiske kompetencer med jer

Hos Ørum Advice har vi stor erfaring fra det politiske liv både kommunalt og landspolitisk. Når vi går ind i et kundeforhold, så stiller vi erfaring, viden og netværk til rådighed for kunden. Det er ikke alt vi siger ja til – det er vigtigt i denne branche at have sin personlige integritet med sig. I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at vi ikke kan rådgive virksomheder, der gerne vil handle med Herning Kommune.

Vi ser en stor opgave og udfordring i at bruge vores unikke erfaring fra det politiske til at bygge bro mellem det private og det politiske. Vi betragter os nærmere som rådgivere frem for lobbyister i den sammenhæng.

Der er ikke to sager, der er ens. Derfor tilbyder vi individuel rådgivning øremærket præcis den opgave, der skal løses. Der er mange greb i værktøjskassen. Det kan være 1:1 møder med beslutningstagere, foretræde for et udvalg, en særlig kommunikationsindsats, deltagelse i et event, afholdelse af en konference eller noget helt andet. 

Politisk CV: Per Ørum

Medlem af Folketinget 2005 – 2011

Byrådsmedlem Herning 2022 –

Deltager i FN’s generalforsamling 2005

Deltager i FN’s klimatopmøde i 2007, 2008 og 2009.

Medlem af Den Grønlandsk-Danske Selvstyrekommission 2005-2009.

Public Affairs
Public Affairs

Politisk CV - Klaus Bondam

Medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune 2002 – 2010

Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune 2006 – 2009

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i Københavns Kommune 2010

Institutleder ved Det Danske Kulturinstitut/Benelux (Bruxelles) 2011 – 2014

Direktør i Cyklistforbundet, København 2014 – 2022

Derudover en lang række bestyrelsesposter og tillidshverv.

Public Affairs

Vi tilslutter os god lobbyisme

Principper for den gode lobbyisme

Ørum Advice er medlem af DI Rådgiverne, der i samarbejde med Public Relations Branchen har udformet disse principper:

Formålet:

God etisk adfærd er en forudsætning for lobbyisters eksistensberettigelse og for kvaliteten af de politiske og demokratiske beslutningsprocesser. Den forudsætning ønsker Public Relation og Public Affairs virksomhederne (PR/PA-branchen) i Danmark med Principper for god lobbyisme at tydeliggøre og understøtte.

Med principperne har Public Relation og Public Affairs virksomhederne defineret, hvad branchen forstår ved god lobbyisme. Formålet er at opstille en ramme for den dialog, som lobbyister har med politikere og myndigheder.

Samtidig er formålet med principperne, at tydeliggøre hvad lobbyisme er, og hvilken rolle lobbyisme spiller i den komplekse demokratiske beslutningsproces.

Principperne er branchens eget adfærdsregulerende supplement til de love og regler, der regulerer området. Principperne fungerer som branchens principper for god lobbyisme, som virksomheder kan tilslutte sig. De kan være suppleret med etiske regelsæt i de enkelte virksomheder.

Lobbyisme og demokrati:

Demokrati, ytringsfrihed og den frie presse er alle afgørende forudsætninger for professionelle lobbyisters virke.

Demokratiske og politiske processer er kendetegnet ved, at beslutningstagerne løbende er i dialog med interessenterne på området. Dialogen bidrager til, at beslutningerne sker på et kvalificeret og oplyst grundlag.

Lobbyisme er således en integreret del af de politiske og demokratiske processer. Med involveringen følger et ansvar for at opretholde ordentlighed, værdighed og integritet, som bevarer og styrker tilliden til lobbyisters legitime rolle i den demokratiske beslutningsproces.

Lobbyister skal gennem deres adfærd bidrage til, at deres virke er kendetegnet ved gennemsigtighed. Det gælder over for kunden, beslutningstagere samt i relation til det omgivende samfund.

Principperne er udarbejdet med afsæt i ICCO Stockholm Charter samt ”Code of Conduct” tilknyttet det europæiske ”Transparency Register”.