Logo

B2G-virksomheder skal op på mærkerne…

EU-blomsten, SKI-miljømærker, Svanemærket, Ø-mærket osv. Der er mange mærkningsordninger, og der er behov for at klarhed og gennemsigtighed i forhold til, hvilke krav virksomheder der handler med det offentlige skal kunne leve op til

Da Regeringen sidste efterår fremlagde sin nye strategi til offentlige grønne indkøb, var mærkningsordninger et centralt element. At bruge mærkningsordninger som et parameter ved offentligt indkøb er helt sikkert et godt redskab, men der er behov at få klarlagt hvilke mærkningsordninger, og hvilke krav virksomhederne skal leve op til, så de kan indrette produktionen og krav til underleverandører efter det.

Indkøbsstrategi er meget mere end vegetarmad

Regeringens nye grønne indkøbsstrategi blev mest kendt for et krav om vegetarmad i de statslige kantiner to gange om ugen – et krav de dog trak tilbage igen. Men strategien rummede andre og for virksomhederne mere relevante krav, herunder en målsætning om at alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030. Enkelte produktområder blev omfattet af dette krav allerede i 2021. Det gælder rengøringsmidler, papir og tryksager, sæbe- og hygiejneprodukter samt papirhåndklæder, toilet- papir etc. 

Brug for mere information i B2G-markedet
I Regeringens udspil skriver man, at det skal være et miljømærket produkt, eller et produkt der lever op til tilsvarende krav, hvis der er tilstrækkelig konkurrence og ingen betydelig prisforskel. Listen over produktgrupper med krav om miljømærket indkøb opdateres som udgangspunkt èn gang årligt og udbygges på den måde løbende. Men det er vigtigt Regeringen snarest bliver helt konkrete på hvilke krav, de forskellige mærkningsordninger skal leve op til. Jeg har f.eks. oplevet i danske filialer af større internationale virksomheder, at man har etableret sine egne mærkningsordninger. Her er der brug for at kende krav til dokumentation. Regeringen nævner Svanemærket og EU-blomsten i udspillet, men der er brug for meget mere information til B2G-markedet.

SKI etablerer deres egen mærkningsordning til sommer

SKI vil i samarbejde med sine leverandørerne lancere to interne SKI-mærker som et supplement til miljømærkerne. Mærkerne vil synliggøre de grønne varer i SKI’s aftaler. De to mærker hedder “Grønt alternativ og det mundrette “…. eller tilsvarende”. Mærket omfatter således de produkter, der lever op til samme krav, som de miljømærkede produkter, men som ikke har det pågældende miljømærke. Det er på en måde fint nok, men der er en risiko at vi kommer til at drukne i mærkningsordninger, og så blive det hele en bureaukratisk øvelse, som ikke gavner klimaet og miljøet.

Stort fokus på miljømærkning ved økonomiaftalen for 2022

Efterårets udspil om grønne indkøb havde Finansministeriet som afsender. For at få effekten ud til kommuner eller regioner bruger man de årlige økonomiaftaler mellem Staten og KL/Danske Regioner. I aftalen med kommunerne for 2022 var der særligt fokus på mærkningsordninger. Parterne forpligtede hinanden på, at undersøge muligheden for at udbrede miljømærker med henblik på at øge andelen af miljømærkede indkøb. Det blev desuden besluttet at der skulle iværksættes en vejledningsindsats over for små̊ og mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning med miljømærker og grønne standarder. 

De offentlige indkøbere skal opkvalificeres 

Jeg mangler et fokus på at opkvalificere de offentlige indkøbere. En undersøgelse fra IDA viste fornyligt at selvom strategier og politikkerne tilsiger det, så bliver der ikke købt tilstrækkelig bæredygtigt ind. 2/3 af de offentlige indkøb burde være bæredygtige, men kun 1/3 er det faktisk. Det skyldes to ting – For det første ensidig fokus på pris og for det andet manglende grønne kompetencer hos indkøberne, særligt i forhold til at forstå og definere bæredygtighed.

Virksomhederne skal op på mærkerne

Til virksomhederne handler det, for nu at blive i termologien, om at komme op på mærkerne. For selvom Regeringens mål er at alle produkter skal være miljømærkede i 2030, så kommer det til at gå meget stærkere. Som nævnt er SKI allerede langt, og vi vil også se det i flere udbud i stadig stigende grad. Det stiller krav til virksomhederne og ikke mindst underleverandørerne. Det er positivt at Regeringen og KL vil styrke vejledningen overfor små og mellemstore virksomheder, men allerførst har vi alle brug for at blive klogere på præcis hvilke krav, der skal dokumenteres og hvordan. 

Fullsizeoutput 6e