Logo

Danmark har brug for velfærdsiværksættere

Der er rigtigt meget på spil for selve innovationen og udviklingen af velfærdsydelser, hvis man gør området til en ideologisk kampplads.

Lige nu forhandles der om, hvorvidt private aktører kan få lov til at trække udbytte ud af deres virksomheder på socialområdet. Gennemføres regeringens intentioner om at forhindre private i at etablere økonomisk velfungerende institutioner, kan det få dybe konsekvenser for innovationen i en uoverskuelig årrække på velfærdsområdet.

Jeg fornemmer, at der bag regeringens ønske om at vanskeliggøre forholdene for private velfærdsaktører ligger en mistænkeliggørelse, der ikke retfærdiggør den indsats, der gøres på området. Jeg har specialiseret mig i at rådgive private virksomheder, der gerne vil have det offentlige som kunder. Jeg kan slet ikke genkende det negative billede, regeringen forsøger at tegne af de private velfærdsleverandører. De har faktisk fortjent bedre end det.

Det er klart, at der er brodne kar i alle brancher, der er desværre også eksempler inden for den offentlige sektor, hvor man græmmes over manglen på menneskelighed og kompetencer. Det berettiger blot ikke til, at man vil nedgøre en hel branche. Der bør i højere grad ses på, hvordan den ønskede kvalitet sikres gennem et effektivt tilsyn. Der bør i langt højere grad ses på, hvordan samarbejdet øges mellem det offentlige og det private for at skabe innovation på velfærdsområdet. Dette kan for eksempel ske ved at få meget mere fokus på at etablere velfungerende OPP-projekter, hvor det offentlige danner partnerskaber med private aktører.

Det giver sig selv, at den kvalitet, som vi alle ønsker i plejesektoren og i forhold til vores social udsatte, afhænger af en lige blanding af menneskelighed og kompetence. Efter kommunerne overtog det specialiserede socialområde fra amterne, er behovet for specialviden, innovation og kompetencer steget samtidig med, at kravene til de enkelte kommuner er vokset.

I den ideelle verden så satte vi os ud over ideologiske forskelle og tog en åben dialog om samarbejde mellem det offentlige og de private velfærdsaktører. En dialog om, hvordan vi skaber nye løsninger, ny innovation og bedre velfærd. En dialog om, hvordan de mange ildsjæle, der er i den private velfærdssektor, kan få gode betingelser for at yde god service til borgerne. Vi skal holde op med at bekæmpe hinanden og i stedet samarbejde og skabe bedre velfærd for de udsatte borgere gennem ny innovation.

Debatindlæg bragt i Berlingske Tidende d. 21 december 2020