Logo

Det lysner i øst – eller gør det?

Indien udgør et gigantisk marked for Danmark og dansk erhvervsliv, hvis vi forstår at samarbejde med den store nation.

Der har været langt mellem solstrålerne de seneste måneder grundet den alvorlige Covid-19 krise, men nu lysner det i øst. Eller set med erhvervslivets øjne: nærmere betegnet i sydøst, hvor man finder giganten Indien. En nation med knap 1,4 milliarder indbyggere, der potentielt udgør et gigantisk marked for Danmark og dansk erhvervsliv, hvis vi forstår at samarbejde med Indien.

Danmark eksporterede i 2018 for ca. 12 milliarder kroner til Indien, som er verdens største demokrati. Til sammenligning eksporterede vi året inden for over 50 milliarder kroner til Kina på trods af kulturforskelle, korruption og bureaukrati. Potentialet i Indien er derfor enormt stort, og det bør udnyttes til fordel for dansk eksport af både teknologi og knowhow. 

Det har den danske regering også indset, idet Danmark, som det første land, har indgået et strategisk samarbejde med Indien inden for den grønne omstilling, innovation og iværksætteri. Det skete i september måned med et digitalt håndtryk af både Præsident Modi og Statsminister Mette Frederiksen. Herved har regeringen indledt arbejdet med at bygge bro til det indiske marked. 

Nu er skåltalerne holdt, champagnen er drukket, og det er tid til at vi trækker i arbejdstøjet, så Danmark og dansk erhvervsliv får det maksimale ud af denne samarbejdsaftale. 

Regeringen fremhæver i aftalen områder som energi og havvind, søfart, landbrug, infrastruktur, digitalisering og lægemidler som oplagte samarbejdspunkter. Det er meget iøjnefaldende, at Præsident Modi og hans regering har en ambition om, at alle indiske husholdninger skal have adgang til rindende vand inden 2024. 

Aftalen mellem de to regeringer er meget bredt funderet, hvilket er yderst interessant, da den derved både giver veletablerede brancher i dansk erhvervsliv og startups, disruptere og andre iværksættere store muligheder på et nyt og fremadstormende marked. Der er efterspørgsel på dansk teknologi og knowhow, særligt inden for grøn omstilling og bæredygtige løsninger. 

Omvendt kan Indien bidrage med massiv viden om opskalering af både miljøtiltag og produktudvikling. Til eksempel stod Indien før Covid-19 krisen for 25 procent af verdens vacciner, og Indiens mål er at komme endnu højere op i produktionskapacitet. Hertil kommer den købekraft, som den indiske befolkning repræsenterer alene i antal. Det betyder, at når der skal bygges og udvikles holdbare, bæredygtige og effektive løsninger, bør disse have et fundament i viden og teknologi, der volumenmæssigt kan skaleres til globale markeder så store som det indiske. 

Timingen er god for regeringen. Indien er som verdens største demokrati ikke en ideologisk belastning på samme måde, som Kina er ved at blive. Den engelsktalende befolkning gør det til et langt mindre kompliceret marked for den vestlige verden.

Som professor ved institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen skrev i en kronik i Berlingske i sommer: ”Det varer ikke længe, før alle de kommunalbestyrelser, VL-grupper og politikere, som er taget til Kina for at blive imponeret over fremskridtet, vil tage til Indien i stedet.”

Der er lige nu ca. 140 danske virksomheder i Indien og omkring 40 indiske virksomheder i Danmark. Der er behov for, at flere af Danmarks erhvervsfremme aktiviteter på alle offentlige niveauer peger mod Indien. Det gælder naturligvis også for den private sektor. Samtidig bør Danmark åbne for de indiske virksomheder og deres potentielle bidrag til udviklingen af de ovennævnte sektorer i dansk erhvervsliv. 

De kommende år rummer en unik mulighed for vores erhvervsliv, der kan starte samarbejder og handel med virksomheder og projekter i Indien. Til gavn for os som nation, hjælp til en vital allieret, og substantiel udvikling af fremtidig teknologi. Det kræver en større indsats fra dansk side end at fremhæve, at det var et unikt virtuelt møde mellem præsident Modi og statsminister Mette Frederiksen. Der skal handling bag de fine ord og de gode intentioner, hvis samarbejdsaftalen ikke blot skal ende som en støvet hensigtserklæring på reolen i Statsministeriet.

Influenter A/S er en rådgivningsvirksomhed, der arbejder med både kommerciel og politisk lobbyisme inden for kommuner, regioner, Folketinget og EU. Influenter A/S har desuden eksperter, som er specialister i at rådgive virksomheder og organisationer om at komme ind på det asiatiske marked, herunder specifikt det indiske marked.

I80jig02qj6eivalg8k0jw