Logo

Kommuneaftale rummer muligheder, men det blev ikke en fest for de private leverandører

Kommuneaftalen for 2022 sætter fokus på Covid-19, velfærd, bæredygtighed, byggeri og digitalisering – men det blev ikke en fest for de private leverandører, der nu i højere grad kommer til at mærke regeringens krav til grønne indkøb i det offentlige, samtidig med at der  stadig mangler fokus på opkvalificering af grønne indkøbere i kommunerne. Endnu flere eksterne rådgivere må kigge i andre retninger end det offentlige, som tilsyneladende ikke kan få nok af besparelser på området.

Finansminister Vammen vandt armlægningen med kommunerne, der havde stillet store krav om flere midler til det specialiserede socialområde, som pga. den demografiske udvikling kræver flere og flere ressourcer i disse år. De midler, der er afsat i denne aftale, kan rundt regnet dække følgerne af den demografiske udvikling i form af flere ældre og flere børn, men der bliver ikke plads til det velfærdsløft, som KL havde sat næsen op efter. Dette har medført store protester særligt fra handicap-organisationerne, og det får ikke nogen let gang på jorden, hvis man som kommunalpolitiker går til valg med store velfærdsløfter i forbindelse med kommunalvalget til november.

For private virksomheder der handler med det offentlige, er der med aftalen særligt muligheder i forhold til byggeriet, bæredygtighed og digitalisering, ligesom der formentlig fortsat vil være potentiale for produkter og services der kan afhjælpe konsekvenserne af Covid-19. I den forbindelse er det værd at notere, at private og selvejende aktører stilles lige med offentlige aktører og vil få den kompensation, de er berettiget til.

På anlægsområdet var aftalen en tilbagevenden til ”normale” tilstande efter at der blev givet plads i 2021 til at øge anlægsbudgettet. Der er afsat en milliard kroner til grønne investeringer. Rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal prioriteres grøn omstilling og velfærd. Der er meget fokus på at skabe rum for energirenoveringer i bygningerne med henblik på at skabe energieffektiviseringer i den kommunale bygningsmasse.

Regeringen lancerede i efteråret en plan for grønne offentlige investeringer, og denne plan bliver også tydelig i den netop indgåede aftale. Det har høj prioritet for regeringen at kunne sætte tal på hvor stort et CO2-aftryk det offentlige indkøb udgør. Dette bidrag skal bringes ned, og indregnes i statens samlede målsætning om en 70% reduktion inden 2030. For virksomhederne vil det få den konsekvens, at man i højere grad skal kunne dokumentere klimaaftryk på produkter og services. I aftalen fremgår det, at Staten og kommunerne i samarbejde vil arbejde på at udvikle en beregningsmodel for klimaaftrykket af det offentlige indkøb. Det er positivt, at man i aftalen lægger op til at iværksætte en vejledningsindsats over for små̊- og mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere klimapåvirkning med miljømærker og grønne standarder, men det er skuffende, at man ikke har prioriteret at opkvalificere de offentlige indkøbere, som ifølge flere undersøgelser mangler kvalifikationer til at købe bæredygtigt ind.

Parterne skal have ros for prioritere Offentlig-Privat samarbejde ved at etablere en enhed med fokus på indkøb og udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling. Det er også værd at bemærke, at der er kommet mere fokus på digitalisering i kølvandet af Covid-19-krisen. I aftalen er der bl.a. lagt op til en videreudvikling af Sundhed.dk, og så har man valgt at høste nogle af de gode erfaringer, man har hentet på beskæftigelsesområdet under Covid-19 krisen, så man i fremtiden vil se yderligere digitalisering af beskæftigelsesindsatsen.

Skal man hælde lidt malurt i bægret, så er det de tilbagevendende besparelser på eksterne konsulenter i det offentlige. I denne aftale udgør besparelserne 600 millioner kroner, og prioriteringen vil ramme innovatione, og de gode intentioner i forhold til at styrke digitaliseringen vil blive svære at gennemføre, da besparelserne først og fremmest vil ramme eksterne it-konsulenterne, der i høj grad skal være med til at skabe udvikling.

Afslutningsvis så må man konkludere, at det ikke bliver med denne aftale i hånden, at landets kommunalpolitikere vinder det næste valg, slet ikke hvis valgtemaet bliver velfærd, men der er trods at positive elementer for de private virksomheder, der har fokus på innovation og bæredygtighed.

Man kan læse hele aftalen her

Denne kommentar er bragt på DK indkøb den 9. juni 2021

Fullsizeoutput 6e