Logo

Ørum Advice bliver medlem af Dansk Industri

Det er først og fremmest netværk og vidensdeling, men også værdier og holdninger der ligger til grund for at Ørum Advice netop har meldt sig ind i Dansk Industri.

“DI Rådgiverne er det faglige netværk, der giver den bedste faglige sparring, men endnu vigtigere medvirker medlemskabet til at give kunderne tryghed i forhold til, at der er styr på penalhuset”, siger Per Ørum, der er Founder og Senior Rådgiver hos Ørum Advice.

Dansk Industri markerer sig i samfundsdebatten på konstruktiv vis. Det er ifølge det nye medlem, vigtigt at virksomhederne deltager i den offentlige debat, da arbejdspladsen er en væsentlig del af menneskers liv og hverdag. ” Når man som Ørum Advice er rejsende i samfundsansvar og bæredygtighed, så er forståelsen for vores fælles værdier altafgørende. Lige fra jeg som folketingsmedlem og erhvervsordfører for knap tyve år siden stiftede bekendtskab med DI for første gang, har jeg altid oplevet en konstruktiv tilgang til samfundsudfordringer. Daværende formand Hans Skov Christensen, der desværre ikke er her mere, gjorde dengang et stort indtryk på mig.”, fortæller Per Ørum, der sad i Folketinget fra 2005-2011.

”DI Rådgiverne byder Ørum Advice velkommen til rådgivervirksomhedernes branchefællesskab i DI. Behovet for rådgivning om omstillingen af vores virksomheder og samfund er stort, og det glæder os, at Ørum Advice også vil tage del i vores netværk og erfaringsudveksling. Rådgivere har indflydelse på de beslutninger, kunderne tager, og med den indflydelse følger et ansvar for at give ESG-snebolden et kæmpe skub”, udtaler Katrine Ellersgaard Nielsen, branchedirektør i DI Rådgiverne.

Per Ørum i Industriens Hus sammen med Branchedirektør for DI Rådgiverne, Katrine Ellersgaard Nielsen og Chefkonsulent Allan Ehrenreich Mortensen

DI Topmødet kommer til Herning

Den 28. september afholder Dansk Industri sit Topmøde, der betegnes som årets største erhvervsbegivenhed i Danmark i Per Ørums hjemby Herning, nærmere betegnet i Jyske Bank Boxen.  Det er her virksomhedsledere, politikere og opinionsdannere mødes for at diskutere de vigtigste tendenser og finde løsninger, der bringer Danmark og danske virksomheder fremad, og Per Ørum er naturligvis glad for at Dansk Industri har valgt Herning til denne store begivenhed.

“Det er for mig et godt signal, at man placerer sig i provinsen. Dansk Industri skal gøre en forskel og have en tilstedeværelse i hele landet. Det mener jeg, man understreger ved at flytte sin vigtigste erhvervsbegivenhed ud på den jyske hede, siger Per Ørum, der ved siden af arbejdet i sin virksomhed er engageret som byrådsmedlem i Herning Kommune. Læs mere om Topmødet her: https://www.danskindustri.dk/topmodet-2023/

Troværdighed styrkes hos DI Rådgiverne

Når man arbejder med politisk interessevaretagelse, er det vigtigt med integritet og troværdighed. DI Rådgiverne har i samarbejde med Public Relations Branchen under Dansk Erhverv lanceret en onlineportal til at fremme og synliggøre god, professionel lobbyisme. Portalen fungerer som en fælles platform, som skal synliggøre lobbyismens rolle i den komplekse, demokratiske beslutningsproces.

“Det er centralt for mig, at vi Ørum Advice er åbne og transparante i forhold til vores Public Affairs indsatser. Derfor er det en styrke, at vi kan tilslutte os de principper som DI Rådgiverne anviser, som en rettesnor for indsatsen”, siger Per Ørum, der som politiker har både gode og dårlige oplevelser med lobbyister. Erfaringer han bruger aktivt i forhold til, hvordan han ønsker at Ørum Advice agerer i den politiske verden.

“For mig er det helt afgørende, at vores eget “purpose” er opfyldt, når vi engagerer os i kundernes sager. Vi lever af at inspirere virksomheder til at tage samfundsansvar, og i den forbindelse engagerer vi os kun, når der er et samfundsperspektiv i opgaverne.
Læs principperne her: https://godlobbyisme.dk/principper-for-lobbyisme