Logo

Ørum Advice udvalgt til bæredygtigheds-projekt med fokus på integration

EU-midler øremærket til bæredygtighed og grøn omstilling skal skabe grundlag for et bæredygtighedsprojekt i den socialøkonomiske virksomhed Kamoon fra Holstebro. Ørum Advice er udpeget til at være rådgiver på projektet, hvor FN´s Verdensmål bliver omdrejningspunktet.

Det er fondsmidler fra EU der i forbindelse med Covid-19, blev udmøntet til at styrke grøn omstilling og digitalisering, der nu finder vej til Heimdalsparken og Kamoon i Holstebro. Stifteren af den socialøkonomiske virksomhed Anne Cathrine Ressem er meget glad for bevillingen, og ser frem til at komme i gang med projektet.

”Vi driver Kamoon med et formål, Vi kan nu få synliggjort, hvordan vi konkret arbejder med bæredygtighed og FN´s verdensmål, og ikke mindst hvorfor det er vigtigt”, udtaler Anne Cathrine Ressem, der forventer at projektet kan være med til at løfte Kamoon. ”Jeg tror på, at vi kan komme til at tiltrække endnu flere samarbejdspartnere og kunder. Det vil betyde,at vi kan gøre en større forskel og få endnu flere på kanten af arbejdsmarkedet i arbejde, samtidig med at vi hos os selv får større bevidsthed om, hvordan vi hos Kamoon kan bidrage til FN´s Verdensmål.

Kamoon har haft stor succes med at integrere kvinder med anden etnisk baggrund på deres arbejdsplads.

Ørum Advice fra Herning er udvalgt som rådgiver 

Kamoon har blandt flere bæredygtighedsrådgivere udvalgt Per Ørum fra Ørum Advice som rådgiver på projektet. Ørum Advice har stået i spidsen for flere forløb indenfor dette program, og har stor erfaring med at implementere FN´s Verdensmål i strategien. ”Jeg forventer mig meget af samarbejdet med Per Ørum, som er god til at gøre arbejdet med bæredygtighed konkret og nærværende. Den tidligere folketingspolitiker Per Ørum startede sit Kommunikationsbureau Ørum Advice i 2020, og har bl.a. specialiseret sig i at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. ”Jeg er meget stolt over at blive udvalgt af Kamoon til dette projekt, der for mig er enormt meningsfyldt. Kamoon gør en kæmpe indsats for integrationen og inklusionen, hvilket er to områder der fylder meget i den bæredygtighedsindsats, der udspringer af FN´s Verdensmål.”, siger Per Ørum, der har et ønske at der kommer endnu mere fokus på social bæredygtighed, som bedst beskrives som alt det der handler om mennesker i vores virksomheder.

Projektet startes op med en workshop, og vil derefter udmønte sig i flere konkrete bæredygtighedsindsatser inspireret af FN´s Verdensmål. I løbet af foråret vil Kamoon afholde et event, hvor resultatet af projektet præsenteres sammen med Ørum Advice.

Kort om Kamoon

Kamoon er en privat drevet restaurant, café, cateringvirksomhed og et integrationsprojekt, som drives som en socialøkonomisk virksomhed. Forretningen drives med det formål, at man vil fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål Kvinder med en anden etnisk baggrund tilbydes en vej ind på arbejdsmarkedet ved at få styrket både selvtillid og færdigheder. 

Målgruppe: Kvinder med anden etnisk baggrund
Placering: Trekanten i Holstebro
Opstart: 2020
Selskabskonstruktion: APS – Kommerciel forretning og registeret socialøkonomisk virksomhed.
Støttet af: Ingen
Antal personer i forløb i alt siden start: 23
Hjemmeside: www.kamoon.dk

IMG 8280 1 1024x768