Logo

Podcast: Derfor skal du arbejde strategisk med FNs Verdensmål

Det er intentionen om at gøre en konkret forskel ved hjælp af FNs Verdensmål, der er det afgørende incitament, mener Per Ørum der hjælper virksomheder med at implementere FNs Verdensmål i strategien. Han bliver interviewet i denne episode af Ørums Kommunekontor interviewet af to bachelor-studerende fra Erhvervsakademi MidtVest.

Mange virksomheder oplever et stigende pres for at arbejde strategisk med FNs Verdensmål. Det kan være fra kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere eller fra det offentlige i forbindelse med udbud. Men det bedste og mest succesfulde udgangspunkt, når man arbejderne med verdensmålene i strategien, er en oprigtig intention i forhold til at gøre en konkret forskel. Alt andet kommer dårligt tilbage i form af beskyldninger om greenwashing og dårligt omdømme.

En anden vigtig pointe som Per Ørum kommer ind på i denne podcast er, at man ikkxe skal udvælge alle 17 verdensmål som indsatsområder, men istedet udvælge 3-4 områder, hvor man kan gøre den allerstørste indsats. For at komme i mål med de store internationale målsætninger, så er det ifølge Per Ørum afgørende, at alle bidrager der, hvor man har sine spidskompetencer. Det gælder på alle niveauer – nationalt, regionalt, kommunalt, i virksomhederne og helt ned til den enkelte husstand.

Per Ørum bliver interviewet af Trine Wad Larsen og Kevin Christensen, som er igang med en bachelor om verdensmål i forbindelse med deres uddannelse på Erhvervsakademi MidtVest.

Per Ørum gennemfører workshops hvor medarbejdere og ledelse i fællesskab udvælger deres egne bæredygtighedsmål inspireret af FNs Verdensmål