Logo

Succesfuldt Klimafolkemøde for Ørum Advice

Med tre events, masser af solskin og en stemning i forhold til at stå sammen om klimaudfordringen i bagagen kunne Ørum Advice fra Herning sætte flueben ud fra et meget vellykket klimafolkemøde i Middelfart, der ifølge arrangørerne blev besøgt af mellem 8.000 – 10.000 mennesker.

Ørum Advice havde en bod ved det folkelige klimamøde, og det gav anledning til flere gode snakke med interesserede virksomheder, konsulenter og borgere med interesse for klimadagsordenen.

Kødannelse ved Workshop

På klimafolkemødets første dag arrangerede Ørum Advice en såkaldt SDG RED DOT SESSION, hvor medarbejdere fra Silkeborg-virksomheden Skabertrang sammen med deltagere ved Klimafolkemødet satte gang i en brainstorm, der udover kødannelse ved indgangen udmøntede sig i op mod 100 konkrete forslag til actions med inspiration fra FNs Verdensmål. Workshoppen blev udført af Ørum Advice sammen partnerne fra Innovationcolours og Partner Consulting, der lancerede deres nye software ”SAM360”. Per Ørums tidligere kollega fra Folketinget, Connie Hedegaard indledte workshoppen med en opfordring til at virksomhederne tager hul på det vigtige arbejde med at implementere FNs Verdensmål. 

Workshoppen var en kæmpe succes, og vi fik mange positive tilkendegivelser fra de deltagerne. Mon ikke at dette bliver en fast tilbagevendende tradition ved Klimafolkemødet, det tror jeg der er gode chancer for.

Per Ørum, Founder Ørum Advice

Christiansborg og kommunerne skal arbejde tættere sammen

Torsdagens anden event havde fokus på bæredygtige initiativer i kommunerne. Thea Lyng Thomsen fra Bæredygtig Herning fortalte om det nye projekt i Herning Kommune. En kommune, som borgmester Dorte West har store grønne ambitioner for. Hun fremhævede udover Bæredygtige Herning, en række tiltag som affaldssortering, transportområdet og et nyt projekt omkring tekstilområdet. De to folketingsmedlemmer Kenneth Mikkelsen (V) og Birgitte Vind (S) kommenterede med rosende ord det nye projekt i Herning Kommune, og konklusionen  på samtalen blev, at der er behov for et endnu tættere samarbejde mellem kommuner og staten i forhold til at få de grønne ambitioner opfyldt.

Når sporten går forrest som rollemodeller

Fredagen bød på en enkelt samtale, hvor der til et velbesøgt event, var fokus på sportens rolle set i et bæredygtighedsperspektiv. Per Ørum havde besøg af klubberne Herning Blue Fox og AGF fra Aarhus samt VM i Ridesport – Herning 2022 som bæredygtig event. Mona Juul, MF og Klimaordfører for Det Konservative Folkeparti kunne uden modstand forholde sig til de gode historier fra sportens verden, som førte til spørgsmålet om, hvorvidt man kunne forestille sig at klubberne stilledede grønne krav til deres sponsorer. Der var vi ikke helt endnu, men alene at spørgsmålet blev rejst er interessant.

Ørum Advice kunne derefter rejse hjem til det midtjyske med nye impulser, kontakter og lysten til at drage til Middelfart igen til næste års udgave af Klimafolkemødet.

X8XqsqxKTQHBjroYEZZFg 1 1024x768